Santech22 290 42 56

PolluCom E

Ciepłomierz kompaktowy PolluCom E

Do pomiaru energi cieplnej i chłodu qp 0,6; 1,5; 2,5 m3/h

cieplomierz pollucom

Opis produktu

Kompaktowy licznik PolluCom E może być używany do pomiaru zużycia energii w systemach grzewczych lub chłodniczych. Szczególnie zalecany jest do stosowania do indywidualnego opomiarowania mieszkań i domków jednorodzinnych. Charakteryzuje się on bardzo dużą precyzją pomiaru przepływu i temperatury oraz niespotykaną w innych urządzeniach tej klasy trwałością. Licznik posiada duży dwupoziomowy wielofunkcyjny wyświetlacz LCD. Wskazania dostępne na wyświetlaczu LCD umożliwiają pełną diagnostykę pracy punktu rozliczeniowego przez rejestrację wielkości maksymalnych uzupełnionych datą i godziną. Pomiar temperatur i przepływu odbywa się, co 4 sekundy. Dostępne są moduły dodatkowe, które rozszerzają standardowe cechy licznika:

 • M-Bus zgodny z normą EN 1434-3.
 • Mini-Bus do odczytów w autorskim systemie Sensus lub systemach radiowych.
 • M-Bus zgodny z normą EN 1434-3 lub Mini-Bus z dwoma wejściami impulsowymi dla wodomierzy dodatkowych.
 • Wbudowany rejestrator danych (wersja E/S) – 744 rekordy danych.
 • Wyjście impulsowe typu OC.

Cechy szczególne

 • Zatwierdzenie zgodne z 2 klasą dokładności wg EN 1434.
 • Pozycja pracy pionowa i pozioma przy dynamice qp/qi 1:100.
 • Układ łożyskowania wykonany z kamieni technicznych i węglików spiekanych, bardzo odporny na utratę własności metrologicznych.
 • Próg rozruchu przetwornika przepływu od 1,5 l/h.
 • Elektroniczne sprzęgło przetwornika przepływu eliminujące całkowicie wpływ magnesów neodymowych.
 • Możliwość podłączenia 2 dodatkowych wodomierzy.
 • 4-sekundowy cykl pomiarowy temperatury i przepływu.
 • Wbudowany system autodiagnostyki licznika.
 • Możliwość pracy w instalacjach wody lodowej i wodnych roztworów glikoli.
 • Automatyczne przełączenie pomiędzy pomiarem ciepła i chłodu.
 • Standardowo wbudowany optyczny interfejs danych IR.
 • Odczyt energii w GJ lub MWh, kWh.
 • System taryfowy wg 9 różnych kryteriów.
 • 16 miesięczny rejestr danych.
 • Konfigurowanie danych bez dodatkowego osprzętu z poziomu wyświetlacza.

Cechy integratora

Integrator jest wyposażony w komfortowy wielofunkcyjny dwupoziomowy wyświetlacz LCD z 8-cyfrowym, dużym wskazaniem podstawowym i 6-cyfrowym dodatkowym. Ponadto zawiera on 12 dodatkowych ikon symbolizujących różne tryby pracy, ułatwiających odczyt wyświetlacza.

pollucom e 1

Jedną z wielu bardzo wygodnych cech wyświetlacza jest wskazanie wartości archiwalnych zużycia energii wraz z odpowiednią datą, co zapobiega powstawaniu błędów odczytowych.

pollucom e 2

Wyświetlacz pokazuje dodatkowo w 6-cyfrowym segmencie informacje alfanumeryczne, które zwiększają komfort odczytu i przyspieszają interpretacje danych.

pollucom e 3

Menu posiada 6-poziomową, czytelną strukturę. Każdy z poziomów zawiera dane, pogrupowane w sposób przyjazny i intuicyjny dla użytkownika.

Opis poziomów

L 1: Poziom danych bieżących.

Zawiera wszystkie dane bieżące, które rejestruje ciepłomierz: kod błędu (jeśli występuje), skumulowaną energię cieplną lub chłodniczą, skumulowaną objętość, test wyświetlacza, zużycie energii taryfowej cieplnej lub chłodniczej, skumulowaną objętość dodatkowych wodomierzy, przepływ i moc chwilową, temperatury na zasilaniu i powrocie oraz ich różnice, numer klienta.

L 2: Poziom daty docelowej.

Pokazuje dane zapisane we wskazanym dniu w roku (data programowana): sumaryczną energię cieplną lub chłodniczą oraz stany objętości przetwornika i wodomoerzy dodatkowych.

L 3: Poziom archiwalny.

Posiada 16 rejestrów miesięcznych zawierających następujące dane: datę miesiąca, sumaryczną energię, objętość, energię taryfową, wodomierze dodatkowe,przepływ i moc szczytowa z datą i godziną wystąpienia, czas pracy z błędem w danym miesiącu.

L 4: Poziom serwisowy.

Zawiera zarejestrowane wartości maksymalne i programowalne: maksymalny przepływ, moc i temperatury zasilania i powrotu z datą i godziną wystąpienia, aktualną datę i czas, datę docelową, czas pracy, napięcie baterii, sumaryczną ilość czasu pracy z błędem, informacje o adresach i strukturze M-Bus, wersję programu licznika, wskazania energii i objętości do legalizacji.

L 5: Poziom ustawień.

Zawiera wartości ustawień indywidualnych ciepłomierza: czas uśredniania mocy i przepływu oraz zmierzone wielkości, czas startu i zakończenia działania taryf czasowych, próg przełączania ciepło/chłód, wielkość współczynnika korekcyjnego, jeśli medium jest inne niż woda.

L 6: Poziom ustawiania parametrów.

Jest to poziom, z dostępem zabezpieczonym hasłem, znajdują się tutaj parametry, które mogą być samodzielnie zmieniane przez użytkownika z poziomu wyświetlacza, np.: protokół transmisji, impulsowanie wododomierzy dodatkowych, czas uśredniania wielkości maksymalnych, ustawienie daty bieżącej i docelowej, kasowanie wielkości maksymalnych, czasu pracy z błędem oraz czasu bez zasilania.

Moduły dodatkowe

Ciepłomierz może być fabrycznie wyposażony w dodatkowe moduły umożliwiające jego pracę w zintegrowanych systemach odczytu danych oraz współpracę z automatyką ciepłowniczą.

M-Bus zgodny z EN 1434-3

Przez ten moduł licznik może być odczytywany z uwzględnieniem pierwszego i drugiego adresu M-Bus poprzez konwerter poziomów (300 i 2400 bodów, identyfikacja automatyczna). Adres wtórny jest fabrycznie ustawiony na numer seryjny ciepłomierza. W przypadku konieczności wykorzystania obydwu adresów M-Bus można je ustawić samemu, z poziomu wyswietlacza. Ponieważ licznik aktualizuje energię i przepływ, co 4 sekundy nasz Pollucom E jest szczególnie polecany do systemów kontroli pracy systemów ciepłowniczych.

Z przelicznika wyposażonego w moduł M-Bus wyprowadzone są 2 przewody, których polaryzacja podczas podłączania ich do sieci M-Bus jest dowolna.

Mini-Bus

Poprzez ten moduł licznik może być dołączony do wyjścia indukcyjnego (MiniPad, maksymalna odległość do 50 metrów ) lub gniazda odczytowego. Typowe zastosowanie to miejsca trudno dostępne, np. gdzie nie ma mieszkańców podczas prowadzenie odczytów.

Dedykowane systemy odczytowe:

 • MiniReader (karta katalogowa LS 3200).
 • DOKOM Mobil (karta katalogowa LS 3400).

M-Bus lub Mini-Bus z dwoma wejściami impulsowymi
do podłączenia wodomierzy dodatkowych

Ta opcja pozwala na podłączenie dwóch zewnętrznych wodomierzy z pasywnym nadajnikiem impulsów np. jednego do pomiaru zużyć ciepłej wody a drugiego pomiaru zużyć zimnej wody. Ilość wody zarejestrowanej przez wodomierze może być odczytana zdalnie poprzez interfejs M-Bus lub Mini-Bus. W tej wersji, z ciepłomierza wyprowadzone są dwa przewody (1x dwużyłowy i 1x czterożyłowy). Przewód dwużyłowy (biały i brązowy) jest połączony z M-Bus lub Mini-Bus. Przy podłączeniu przewodów, ich polaryzacja jest dowolna.

Połączenie przewodu czterożyłowego:
biały = wodomierz dodatkowy 1 / biegun „+”
brązowy = wodomierz dodatkowy 1 / biegun „-”
zielony = wodomierz dodatkowy 2 / biegun „+”
żółty = wodomierz dodatkowy 2 / biegun „-”

Parametry sygnału:
Czas trwania impulsu: > 125 ms
Częstotliwość wejściowa: < 3 Hz
Napięcie maksymalne: 3 V

Wyjście impulsowe mocy

Ta opcja pozwala na generowanie impulsów na wyjściu bezpotencjałowym typu otwarty kolektor, które mogą być sumowane na zewnętrznym liczniku impulsów, prezentującym dane sumaryczne i bieżące.

Wbudowany rejestrator danych.

Ta opcja jest dostępna tylko dla wersji E/S przelicznika. Pozwala ona gromadzić następujące dane w 744 rekordach z interwałem czasowym od 1 do 1440 minut:

 • Data i czas.
 • Objętość sumaryczna.
 • Zużycie energii taryfowej 1 i 2.
 • Objętość dodatkowego wodomierza 1 i 2.
 • Temperatura zasilania i powrotu.
 • Różnica temperatur.
 • Przepływ chwilowy.
 • Moc lub chłód chwilowy.
 • Kod błędu.
Parametry sygnału
Waga impulsu 1 kWh
Czas zwarcia 125 ms
Czas zmiany stanu nieokreślony
Maksymalne napięcie 28 V DC or AC
Maksymalna moc 0,1 A
UH50x36 2,5
UH50x38 2,5
UH50x39 2,5

Dane technniczne

2 zgodnie z EN 1434​

5 … 150° C (-20 … 150° C dla systemów chłodniczych – bez legalizacji)​

Wielkość licznikaqp 0,6qp 1,5qp 2,5
Przepływ nominalny qp w m³/h 0,6 1,5 2,5
2,5Przepływ minimalny qi w m³/h 0,006 0,015 0,025
Klasa dokładności 2 zgodnie z EN 1434
Dynamika qi/qp 1:100
Przepływ maksymalny qs w m³/h (krótkotrwale) 1,2 3 5
Przepływ rozruchowy w m³/h (wartość średnia) 0,0015 0,0025 0,003
Zakres temperatury mierzonej przez czujniki i przelicznik 5 … 150° C (-20 … 150° C dla sys. chłodniczych – bez legalizacji)
Zakres różnicy temperatur 3 ...  100 K
Rozdzielczość 0,15 K
Maksymalna temperatura przetwornika przepływu 5 … 90° C (krótkotrwale do 110° C)
Przepływ w m³/h przy stracie ciśnienia 0,1 0,5 1,2 1,7
Strata ciśnienia przy qp w bar 0,15 0,17 0,21
kvs – przepływ w m³/h  przy stracie 1 bar 1,53 3,65 5,45
Ciśnienie nominalne w barach PN 16
Długość przetwornika w mm 110 110 130
Średnica nominalna przyłącza ½" ½" ¾"
Gwint króćca G ¾ B G ¾ B G 1 B
Dł. kabli pomiędzy przelicznikiem i przetwornikiem (dotyczy wersji E/S) PolluCom E/S, EX/S: dł. 0,3 m
PolluCom E/SL, EX/SL: dł. 1,2 m
Waga w kg 0,8 0,8 0,86
Temperatura otoczenia 5 … 55° C
Klasa środowiskowa C zgodnie z EN 1434
Klasa ochronna IP 54
Czas pracy baterii PolluCom E, EX, E/S, EX/S, E/SL, EX/SL 6 lat
Czas pracy baterii PolluCom E/S 10, EX/S 10 10 lat

Wymiary

pollucom e wymiary

Nomogram strat ciśnienia

pollucom e nomogram

Materiały do pobrania

pdfPobierz Kartę katalogową (PDF)769.07 KB
pdfPobierz Instrukcję obsługi (PDF)403.33 KB
pdfPobierz Deklarację zgodności PolluTherm (PDF)46.77 KB
pdfPobierz Cennik ciepłomierzy i legalizacji (PDF)1.00 MB