Santech22 290 42 56

PolluTherm

Przelicznik PolluTherm

Do pomiaru energii cieplnej i chłodu

pollutherm front

Opis produktu

Przelicznik PolluTherm przeznaczony jest do pomiaru zużycia energii w systemach grzewczych lub chłodniczych. Opcjonalnie PolluTherm może być stosowany do pomiaru energii w połączonych systemach ciepła i chłodu, gdzie podczas pracy licznika następuje automatyczne przełączanie pomiędzy trybem zliczania energii cieplnej i chłodniczej. Wartość progu przełączania może być indywidualnie ustawiana w zależności od wymagań konkretnej instalacji.

Przeglądanie zapamiętanych danych oraz zdalny odczyt jest zapewniony przez dwa złącza umożliwiające instalację dodatkowych modułów w dowolnym momencie pracy przelicznika, np. M-Bus lub wyjście impulsowe.

Po upłynięciu terminu ważności legalizacji przelicznika, możliwe jest wysłanie do punktu legalizacyjnego lub serwisowego jedynie wewnętrznego modułu integratora. W tym czasie wszystkie połączenia na listwie zaciskowej zewnętrznej obudowy pozostają bez zmian. Nie trzeba odłączać przewodów czujników temperatur, przetwornika przepływu oraz linii transmisji danych, np. z regulatorem pogodowym węzła cieplnego.

Cechy szczególne:

 • Kompatybilny z  większością różnych przetworników przepływu z 9 różnymi wartościami impulsowania ( od 0.25 litra do 10,000 litrów )
 • Możliwość samodzielnego programowania wartości impulsowania na miejscu montażu (wariant zamówienia bez nadruku na przeliczniku)
 • Możliwość podłączenia 2 dodatkowych wodomierzy z możliwością samodzielnego ustawienia wartości ich impulsowania z poziomu wyświetlacza
 • Standardowe wejścia dla czujników Pt100 i Pt500 w 2 lub 4-przewodowej technice pomiarowej
 • Odłączany moduł integratora dla szybkiej i wygodnej legalizacji lub naprawy
 • Cykle pomiarowe w wysokiej rozdzielczości (2 sekundy dla temperatury, 4 sekundy dla mocy i  przepływu
 • Podtrzymanie pomiaru i funkcji rejestrujących do 3 miesięcy, przy awarii zasilania sieciowego (dla wersji zasilanych sieciowo)
 • Zabezpieczone hasłem ustawianie parametrów z poziomu wyświetlacza.

Wyświetlacz LCD

PolluTherm jest wyposażony w komfortowy w odczycie wyświetlacz LCD z 8-cyfrowym odczytem podstawowym i 6 znakowym polem na dodatkowe dane (np. czas).
Ponadto wyświetlacz ma 12 dodatkowych ikon, które pokazują aktualny status trybu pracy przelicznika.

pollucom e 1

Jedną z wielu bardzo wygodnych cech wyświetlacza jest wskazanie wartości archiwalnych zużycia energii wraz z odpowiednią datą, co zapobiega powstawaniu błędów odczytowych.

pollutherm lcd2

Wyświetlacz pokazuje dodatkowo w 6-cyfrowym segmencie informacje alfanumeryczne, które zwiększają komfort odczytu i przyspieszają interpretacje danych.

pollutherm lcd3

Menu posiada 6-poziomową, czytelną strukturę. Każdy z poziomów zawiera dane, pogrupowane w sposób przyjazny i intuicyjny dla użytkownika.

Opis poziomów

L 1: Poziom danych bieżących

Zawiera wszystkie dane bieżące, które rejestruje ciepłomierz: kod błędu (jeśli występuje), skumulowaną energię cieplną lub chłodniczą, skumulowaną objętość, test wyświetlacza, zużycie energii taryfowej cieplnej lub chłodniczej, skumulowaną objętość dodatkowych wodomierzy, przepływ i moc chwilową, temperatury na zasilaniu i powrocie oraz ich różnice, numer klienta.

L 2: Poziom daty docelowej

Pokazuje dane zapisane we wskazanym dniu w roku (data programowana): sumaryczną energię cieplną lub chłodniczą oraz stany objętości przetwornika i wodomoerzy dodatkowych.

L 3: Poziom archiwalny

Posiada 16 rejestrów miesięcznych zawierających następujące dane: datę miesiąca, sumaryczną energię, objętość, energię taryfową, wodomierze dodatkowe,przepływ i moc szczytowa z datą i godziną wystąpienia, czas pracy z błędem w danym miesiącu.

L 4: Poziom serwisowy

Zawiera zarejestrowane wartości maksymalne i programowalne: maksymalny przepływ, moc i temperatury zasilania i powrotu z datą i godziną wystąpienia, aktualną datę i czas, datę docelową, czas pracy, napięcie baterii, sumaryczną ilość czasu pracy z błędem, informacje o adresach i strukturze M-Bus, wersję programu licznika, wskazania energii i objętości do legalizacji.

L 5: Poziom ustawień

Zawiera wartości ustawień indywidualnych ciepłomierza: czas uśredniania mocy i przepływu oraz zmierzone wielkości, czas startu i zakończenia działania taryf czasowych, próg przełączania ciepło/chłód, wielkość współczynnika korekcyjnego, jeśli medium jest inne niż woda.

L 6: Poziom ustawiania parametrów

Jest to poziom, z dostępem zabezpieczonym hasłem, znajdują się tutaj parametry, które mogą być samodzielnie zmieniane przez użytkownika z poziomu wyświetlacza, np.: protokół transmisji, impulsowanie wododomierzy dodatkowych, czas uśredniania wielkości maksymalnych, ustawienie daty bieżącej i docelowej, kasowanie wielkości maksymalnych, czasu pracy z błędem oraz czasu bez zasilania.

Moduły dodatkowe

Do odczytu elektronicznego oraz podłączenia automatyki węzłowej są dostępne różne moduły dodatkowe, które instalować można w dowolnym momencie okresu pracy przelicznika PolluTherm.

M-Bus zgodny z EN 1434-3

Ten moduł dodatkowy pozwala czytać licznik poprzez pierwotny i wtórny adres w konwerterze poziomu sieci M-Bus (300 i 2400 Baud, automatyczna detekcja). Wtórny adres jest ustawiony fabrycznie jako numer fabryczny licznika. Istnieje możliwość samodzielnego ustawienia wartości obydwu adresów z poziomu wyświetlacza.
Ponieważ czas pomiaru temperatur wynosi 2 sekundy oraz przepływu 4 sekundy (dla zasilania sieciowego) przelicznik doskonale nadaje się do współpracy z regulatorami w węzłach cieplnych.

LON Works zgodny z FTT10A

Umożliwia komunikację z regulatorami pogodowymi poprzez sieć LON-Works. Dane techniczne na oddzielnej karcie katalogowej.
Wyjście impulsowe energii i objętości.
Moduł ten generuje impulsy na wyjściu bezpotencjałowym typu otwarty kolektor i może być podłączony do, np. licznika impulsów lub regulatora w węźle cieplnym.

M-Bus z 2 wejściami dla wodomierzy dodatkowych

Ten moduł umożliwia podłączenie dwóch dodatkowych liczników (wodomierze wody zimnej i gorącej, licznik energii elektrycznej, licznik gazu itp.) z pasywnym wyjściem impulsowym (nadajnik typu Reed lub otwarty kolektor). Zużycia objętości tych wodomierzy mogą być odczytane przez M-Bus lub Mini-Bus zamontowany w przeliczniku PolluTherm.

Wymagana długość impulsu: > 125 ms
Częstotliwość wejściowa: < 3 Hz
Napięcie wejściowe: 3 V

Interfejs USB

Ten interfejs pozwala na dołączenie licznika poprzez USB do komputera PC lub notebooka.

Wersja portu USB: 1.1 lub 2.0
Rodzaj złącza: typ A
Długość kabla:  około 1,5 m
Prędkość: < 19,200 Baud

Interfejs Mini-Bus

Każdy przelicznik standardowo wyposażony jest w ten moduł komunikacyjny, który umożliwia:

 • Dołączenie indukcyjnego punktu odczytowego MiniPad, z kablem o długości do 50 m. Typowe zastosowanie to odczyt liczników, które są zamontowane w trudno dostępnych miejscach.
 • Współpracę z regulatorami w węźle cieplnym komunikującymi się za pomocą protokołu M-Bus, przy czym odległość nie może w tym przypadku przekroczyć 25 m.
 • Współpracę z systemami zdalnego odczytu: MiniReader, DOKOM  Mobil, Zintegrowanym systemem radiowy do PolluTherm typu Sensus ((S))cout.
Parametry sygnału
Czas zwarcia 125 ms
Czas zmiany stanu nieokreślony
Maksymalne napięcie 28 V DC or AC
Maksymalna moc 0,1 A
Wartość impulsowania w litrach0,25 lub 12,5 lub 1025 lub 100250, 1000 lub 10000
Wyświetlacz integratora z miejscami dziesiętnymi dla  MWh, GJ i m³ 00000.000 000000.00 0000000.0 00000000
Wartość impulsowania modułu dodatkowego w MW i GJ 0,001 0,01 0,1 1
Wartość impulsowania modułu dodatkowego w m³ 0,001 0,01 0,1 1

Zintegrowany rejestrator (Data logger) – opcja montowana wyłącznie fabrycznie

Można fabrycznie zainstalować w przeliczniku rejestrator, który zapisuje następujące dane z ustawionym interwałem (3 do 1440 minut):

 • Zakumulowana energia oraz stany wodomierzy dodatkowych.
 • Zakumulowany przepływ.
 • Przepływy w instalacji.
 • Moce w instalacji.
 • Temperatura zasilania.
 • Temperatura powrotu.
 • Różnica temperatur.
 • Czas pracy z błędem.

Pojemność wynosi 1260 rekordów, np. 52 dni w odstępach godzinowych.

Dane z rejestratora są odczytywane za pomocą głowicy optycznej oraz oprogramowania w wersji MiniCom, 3.6.0.28 lub wyższej.

Przelicznik

Przelicznik posiada dwa dodatkowe rejestry oprócz standardowo legalizowanego rejestru podstawowego.

Rejestr „chłód“ – automatycznie przełączany pomiędzy pomiarem ciepła i chłodu

Ta opcja umożliwia mierzenie ciepła i chłodu w połączonym systemie cieplno-chłodniczym, gdzie energii chłodnicza jest zapisywana w osobnym rejestrze „chłód”.

Punkt automatycznego przełączenia trybu pracy zależy od temperatury zasilania oraz ujemnej różnicy temperatur pomiędzy temperaturami zasilania i powrotu i określa parametry przełączenia pracy przelicznika pomiędzy pomiarami ciepła i chłodu. Wartości progowe ustawione w fabryce wynoszą: tz = 25° C oraz -∆t = 0,15° C. W zależności od indywidualnych potrzeb można dokonać samodzielnie zmiany wartości punktu automatycznego przełączania.

Przykład: Przełącznik z pomiaru ciepła na chłód przy temperaturze zasilania < 25° C i ujemnej różnicy temperatur > -0,15° C.

pollutherm 2xLCD

Rejestr taryfowy

Ten standardowy rejestr taryfowy przechowuje zużycie energii ciepła i chłodu zmierzone w warunkach wzrostu lub spadku wybranej wartości (> lub ≤) dla poniżej zadanych parametrów:

 • Moc cieplna lub chłodnicza.
 • Przepływ chwilowy.
 • Temperatura zasilania.
 • Temperatura powrotu.
 • Różnica temperatur.

Wartości progów można ustawić w dowolnym czasie za pomocą interfejsu optycznego.

Koncepcja przelicznika

 • Wysokiej jakości kątowa listwa zaciskowa.
 • Podłączenie czujników w 2 i 4-przewodowej technice pomiarowej.
 • Dwa złącza do montażu modułów dodatkowych.
 • Standardowy interfejs Mini-Bus.
 • Demontowane dławiki dla wygodnego montażu podłączanych przewodów.

pollutherm concept1

pollutherm concept2

pollutherm concept3

Wymiary

pollutherm wymiary

Dane techniczne

Zakres mierzonych temperatur 1 … 180° C
(-20 … 180° C niekalibrowane)
Różnica temperatur 3 … 150 K
Rozdzielczość 0,15 K
Dokładność pomiaru Lepsza niż
+ 1,5% dla 3 K < ∆t < 20 K
+ 1% dla 20 K < ∆t
Czasy integracji i odświeżania danych
   Temperatury 2
   Przepływ 4
   Moc 4
   Energia 4 sek (16 sek przy pracy bateryjnej)
   Objętość 4 sek (16 sek przy pracy bateryjnej)
Podtrzymanie pomiarów i funkcji liczących przy awarii zasilania podstawowego ≤ 3 miesiące
Optyczny interfejs danych Fizycznie zgodny z EN 61107
Protokół zgodny z EN 1434-3
Temperatura otoczenia 5 … 55° C
Czas pracy baterii 6 lat + 1 rok rezerwy
opcja: 10 lat
Klasa środowiskowa elektromagnetyczna A zgodna z EN 1434-4 (2003)
E1 zgodna z MID
Temperatura przechowywania -10° C ... +60° C
Wilgotność względna < 93%
Wymiary (montaż ścienny) gabaryty 125 x 159 x 52 mm
(W x H x D)
Montaż ścienny szyna C
Rodzaj czujników temperatury Pt 500 i Pt 100, dwu- lub czteroprzewodowe wejście
Waga impulsu wejściowego dla przetwornika przepływu 1 / 10 / 100 / 1000 / 10000 / 0,25 / 2,5 / 25 lub 250 litrów
Typ impulsatora Impulsator Reed, otwarty kolektor
Częstotliwość wejściowa < 3 Hz
Klasa ochrony IP 54

Materiały do pobrania

pdfPobierz Kartę katalogową (PDF)863.15 KB
pdfPobierz Instrukcję obsługi (PDF)1.32 MB
pdfPobierz Deklarację zgodności PolluTherm (PDF)436.74 KB
pdfPobierz Cennik ciepłomierzy i legalizacji (PDF)1.00 MB