Santech22 290 42 56

O firmie

Santech Sp. z o.o. Została zarejestrowana w 1987 roku i od tego czasu funkcjonuje bez przerwy. Jesteśmy firmą inżynierską, której działalność polega na świadczeniu usług i handlu towarami związanymi z przedmiotem oferowanych usług a także produkcją wysoce specjalistycznych stanowisk do legalizacji wodomierzy, ciepłomierzy oraz ich części składowych.

Wymagania rynku oraz przyjęta strategia działania sprawiły, że Santech Sp. z o.o. stała się firmą o ogólnopolskim zasięgu. W branży metrologicznej oraz handlu i usługach związanych z opomiarowaniem mediów: wody i ciepła jesteśmy jedną z wiodących firm w kraju. Nasze partnerskie relacje z firmą Sensus (producentem liczników wody i ciepła) gwarantuje stały dostęp do najnowocześniejszych w świecie rozwiązań w tej dziedzinie.

Również nasza wieloletnia współpraca z LMI/USA (producentem centralnych odkurzaczy) pozwala nam mieć przekonanie, że oferowane przez nas rozwiązania stanowią najbardziej konkurencyjną ofertę na rynku.

Jedną z niekwestionowanych wartości firmy jest jej postrzeganie na rynku jako solidnego i wiarygodnego partnera biznesowego. Korzystając z funduszy przedakcesyjnych programu PHARE wdrożyliśmy w 2004 roku integrowany system zarządzania jakością firmy. System ten obejmuje : PN-EN ISO 9001:2001, PN-EN ISO 14001:1998 oraz PN-N-18001:2004.

W 2005 roku Santech Sp. z o.o. została laureatem III edycji konkursu Solidna Firma. Również startując w XV edycji prestiżowego konkursu Teraz Polska otrzymaliśmy nominację w kategorii usług.