Santech22 290 42 56

Zasada działania odkurzaczy centralnych

Sprzątanie odkurzaczem centralnym przebiega analogicznie do sprzątania jakimkolwiek innym odkurzaczem przenośnym, z tą różnicą, że do odkurzania używa się tylko węża ssawnego, który zamiast do odkurzacza przenośnego wkłada się do gniazdka w ścianie, skąd powietrze z kurzem siecią rur ukrytych w ścianach zostaje zassane do jednostki centralnej, zamontowanej w garażu, kotłowni lub pomieszczeniu gospodarczym. Jednostka centralna oczyszcza zassane powietrze, a następnie wydmuchuje je bezpowrotnie na zewnątrz domu.

Sprzątanie odkurzaczem centralnym

pdfPobierz cennik Santech - odkurzacze centralne 3.85 MB