Santech22 290 42 56

Odkurzacze centralne Revo Block Professional

revo block logoRevo Block Professional

Revo Block ProfessionalJednostka centralna Revo Block Professional jest najbardziej zaawansowanym odkurzaczem centralnym do zastosowań profesjonalnych. Zaawansowana konstrukcja, w połączeniu z jakością elektronicznego zarządzania energią, z jednoczesną wygodą komunikacji z urządzeniem za pomocą czytelnego panelu dotykowego czyni z jednostki Revo Block urządzenie na miarę XXI wieku.


Zastosowanie

Jednostka centralna Revo Block Professional przeznaczona jest do montażu w budynkach użyteczności publicznej, hotelach, szpitalach, szkołach lub innych miejscach, w których planuje się intensywne i systematyczne sprzątanie.

Cechy szczególne:

 • przystosowanie do pracy ciągłej,
 • powierzchnia sprzątania do 1800 m2,
 • możliwość obsługi przez 3 jednoczesnych użytkowników,
 • zasilanie elektryczne, zależne od modelu urządzenia 230 V lub 400 V,
 • zewnętrzny wyrzut powietrza.


Wybór jednostek centralnych Revo Block Professional

Model Rekom.
pow.
Nr kat. Moc
[kW]
Zasilanie
[V]
Maks. l.
użytk.
Revo Block Professional 500 500 m2 3203.1B 1,5 230 1
Revo Block Professional 700 700 m2 3203.2B 2,2 400 1
Revo Block Professional 1000 1000 m2 3203.3B 2,2 230 2
Revo Block Professional 1200 1200 m2 3203.4B 2,2 400 2
Revo Block Professional 1500 1500 m2 3203.5B 4 400 2
Revo Block Professional 1800 1800 m2 3203.6B 4 400 3
System pneumatycznego oczyszczania 3600.0U 0,25 230


Główne cechy produktu

icon cechy komputer sterujacyKomputer sterujący

icon cechy auto czyszczenie filtraOpcjonalnie automatyczne czyszczenie filtra   

icon cechy oszczednosc energiiJednostka centralna z funkcją oszczędzania energii

icon cechy CEZnak CE

icon cechy IP 20Stopień ochrony IP 20

icon cechy klasa IKlasa izolacyjności I

icon cechy 3 uzytkownikowMaksymalna liczba użytkowników 3


Charakterystyka

Nowy interfejs na panelu dotykowym

Najnowszej generacji jednostka centralna Revo Block Professional wyposażona jest w ekran dotykowy, który ułatwia jej użytkowanie.

Proste menu na wyświetlaczu dotykowym:

 • dla instalatora, aby znalazł wszystkie ustawienia dla funkcjonowania jednostki centralnej,
 • dla użytkownika, aby w każdym momencie mógł skontrolować system, w czasie rzeczywistym uzyskując informacje na temat niezbędnej obsługi oraz instrukcje ich wykonania,
 • dzięki wyświetlaczowi graficznemu, każda czynność obsługowa wspomagana jest obrazem dla jej łatwego zrozumienia bez konieczności sięgania do instrukcji obsługi.

Zaawansowane menu dla instalatora:

 • w trakcie pierwszej instalacji – prowadzi krok po kroku, w celu przygotowania jednostki centralnej do pierwszego uruchomienia,
 • w trakcie kolejnych operacji obsługowych możliwa jest kontrola wszystkich parametrów pracy, przy wykorzystaniu informacji wyświetlanych na panelu dotykowym, prezentowanych w logicznej kolejności.

Wyświetlacz graficzny jest interfejsem komputera służącego do programowania zadań jednostki centralnej i ich optymalizacji, określając:

 • podciśnienie systemu, z możliwością modyfikacji siły ssania,
 • dopuszczalny poziom zapełnienia zbiornika na kurz,
 • oczekiwaną sprawność filtra,
 • potrzebę nadchodzących/planowych przeglądów

Dodatkowe funkcje możliwe do zarządzania z ekranu dotykowego:

 • podłączenie do automatycznego oczyszczania filtra,
 • możliwość przerwania pracy, w przypadku ostrzeżenia i/lub alarmu,
 • funkcja testu,
 • lista archiwalnych alarmów,
 • zużycie prądu przez jednostkę centralną,
 • lista specjalnych czynności obsługowych.


Przykładowe ekrany

revo block ekran startowyEkran główny
Możliwe jest zweryfikowanie czy jednostka centralna działa, czy jest włączona, poziom podciśnienia, wszystkie inne ekrany kontrolne.

Revo Block ekranik kontroli filtraKontrola filtra
Sprawność filtra, dzięki łatwej do zrozumienia kolorowej ikonie.

Revo Block ekranik oprozniania koszaOpróżnianie kosza
Instrukcja opróżniania kosza: jeśli jednostka centralna informuje o konieczności opróżnienia kosza, animacja w kolejnych sekwencjach poprowadzi nawet niedoświadczonego użytkownika jak przygotować operację.

Revo Block ekranik informacji o jednostceInformacje o jednostce centralnej
Obraz z informacjami o jednostce, z wszystkimi parametrami pracy.


Kontrola zużycia energii

kontrola zuzycia energii 1kontrola zuzycia energii 2Zobowiązanie firmy Sistem Air do redukcji zużycia energii elektrycznej w jednostkach centralnych, kontynuowane jest również w linii produktów Revo Block Professional. W porównaniu do wcześniejszych modeli, nowe silniki posiadają lepszą klasę energetyczną (IE2), która oferuje takie same podciśnienie z niższym zużyciem prądu. Elektroniczny system kontroli silnika optymalizuje wydajność i absorbuje wszelkie niestabilności, przetwarza dane przekazane z czujników temperatury na silniku, aby reagować niezwłocznie na zmienne parametry pracy i zapobiegać ewentualnym usterkom. Funkcje te gwarantują zwiększoną niezawodność.

Jednostka centralna Revo Block Professional posiada system ciągłej kontroli podciśnienia, który pozwala utrzymywać stałe podciśnienie, nawet podczas wystąpienia różnych warunków pracy spowodowanych podłączaniem do systemu kolejnych jednoczesnych użytkowników.

Zadany poziom podciśnienia ustala się przy wykorzystaniu menu na wyświetlaczu graficznym.


Łatwa instalacja

Instalacja i pierwsze uruchomienie jednostki centralnej Revo Block Professional jest intuicyjne, ponieważ wszystkie elementy elektryczne wyposażono w końcówki, które eliminują możliwość popełnienia błędów w połączeniach.

Nawet urządzenie przewidziane do pracy dla wielu jednoczesnych użytkowników nie wymaga dodatkowych paneli dla przewodów sterujących czy zaworów upustowych na przewodzie ssawnym – dzięki zastosowanym falownikom, system automatycznej kontroli wydajności wykrywa zmiany podciśnienia i tak steruje prędkością obrotową silnika, aby utrzymywał on zadane podciśnienie i zapewnił odpowiedni rozdział powietrza dla wszystkich aktualnie pracujących użytkowników systemu.

revo block latwa instalacja


Automatyczne czyszczenie filtra

revo block auto czyszczenie filtraWszystkie jednostki centralne Revo Block Professional zostały przystosowane do montażu systemu automatycznego czyszczenia filtra wykorzystującego do tego celu strumień sprężonego powietrza.

Autoczyszczenie może być zaprogramowane przez użytkownika i zainstalowane po zamocowaniu jednostki centralnej. Wszystkie modele serii Revo Block Professional mają możliwość podłączenia tej funkcji, zawierają wbudowane fabrycznie połączenia pneumatyczne, elektryczne oraz oprogramowanie do obsługi i sterowania oferujące standardową lub spersonalizowaną konfigurację.


Zdalne alarmy (opcjonalnie)

Zabudowana opcjonalnie karta, umożlwia podłączenie jednostki centralnej do sieci ethernetowej. Za jej pomocą możliwe jest sprawdzenie statusu urządzenia przy pomocy komputera podłączonego do sieci, wymagane jest użycie dedykowanego oprogramowania PC.

revo block zdalne alarmy 1revo block zdalne alarmy 2


Revo Block Professional jednostka centralna

revo block szkic


Wymiary i dane techniczne

Jednostki centralne Revo Block Professional są przeznaczone do zastosowań przemysłowych, w najmocniejszej wersji pozwalają na jednoczesne użytkowanie przez trzech operatorów. Kryterium wyboru może być uzależnione od łącznej powierzchni sprzątania, liczby jednoczesnych użytkowników lub ze względu na wielkość oczekiwanej mocy ssącej.

revo block wymiary

Model Revo
Block
500
Revo
Block
700
Revo
Block
1000
Revo
Block
1200
Revo
Block
1500
Revo
Block
1800
Numer katalogowy 3203.1B 3203.2B 3203.3B 3203.4B 3203.5B 3203.6B
Komputer sterujący tak tak tak tak tak tak
Króciec ssący / wlot
[Ø mm]
63 63* 63* 63* 63* 63*
Wyrzut powietrza
[Ø mm]
63 63 63 63 63 80
Stopień ochrony IP 20 20 20 20 20 20
Zasilanie
[V]
230 400 230 400 400 400

Częstotliwość
[Hz]

50 50 50 50 50 50
Moc silnika
[kW]
1,5 2,2 2,2 2,2 4 4
Pobór prądu
[A]
5,6 4,6 7,9 4,6 8,1 8,1
Zasilanie instalacji
[V DC]
12 12 12 12 12 12
Falownik tak nie tak tak tak tak
Maks. przepływ powietrza
[m3/h]
265 304 366 366 471 570
Powierzchnia filtra
[cm2]
17000 17800 17800 17800 17800 17800
Pojemność zbiornika na kurz
[l]
62 106 106 106 106 106
Wyrzut powietrza tak tak tak tak tak tak
Tłumik wyrzutu powietrza tak tak tak tak tak tak
Ciężar
[kg]
75 95 95 95 105 115
Wymiar A
[mm]
615 750 750 750 750 750
Wymiar B
[mm]
633 633 633 633 633 633
Wymiar C
[mm]
1515 1616 1616 1616 1616 1616
Wymiar D
[mm]
773 773 773 773 773 773
Wymiar E
[mm]
542 642 642 642 642 642
Wymiar F
[mm]
750 750 750 750 750 750
Wymiar G
[mm]
600 600 600 600 600 600
Hałas
[dB (A)]
60÷80

Certyfikaty

icon certyfikat CEZnak CE

icon certyfikat IP 20Stopień ochrony IP 20

icon certyfikat klasa IKlasa izolacyjności I

Linia urządzeń Revo Job
Urządzenie zgodne z następującymi normami:

DYREKTYWY UE:

 • 2006/42/CE
 • 2006/95/CE
 • 2004/108/CEZASTOSOWANE NORMY SHARMONIZOWANE:
 • EN 60335-1 : 2012
 • EN 60335-2-2 : 2010
 • EN 61000-3-2 : 2006 + A2 : 2009
 • EN 61000-3-3 : 2008
 • EN 55014-1 : 2006 + A1 : 2009
 • EN 55014-2 : 1997 + A2 : 2008
 • EN 62233: 2008

DYREKTYWA ROHS 2002/95
ZGODNE Z DYREKTYWĄ REACH.

UWAGA: zabudowa i instalacja musi być wykonana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.


Cechy techniczne

Jednostka centralna Revo Block Professional została zaprojektowana i jest produkowana zgodnie ze wszystkimi aktualnie obowiązującymi normami i dyrektywami UE, biorąc pod uwagę funkcjonalność, moc i pojemność.

Główne cechy i właściwości techniczne:

 • Metalowa cylindryczna rama, malowana proszkowo farbami epoksydowymi.
 • Rama pokryta wykładziną przeciw wibracyjną do ochrony jednostki centralnej.
 • Metalowy zbiornik na kurz z kołami (pojemność 62/106 litrów).
 • Worek z taśmą ściągającą do zbiornika na kurz, dla ułatwienia wymiany i higieny.
 • Możliwość podłączenia jednostki centralnej z prawej lub lewej strony do rurociągu, niezależnie od siebie.
 • Silnik jedno lub trójfazowy, oznaczenie CE, stopień ochrony IP55, klasa izolacyjności F IEC 2.
 • Zabezpieczenie termiczne PT0.
 • Wentylator bocznokanałowy, zabudowany w lekkiej obudowie ze stopów, wysokowydajny i bezobsługowy, z wbudowanym tłumikiem.
 • Mechaniczny zawór upustowy.
 • Automatyczne sterowanie siłą ssania przez falownik silnika napędowego.
 • Możliwość własnej nastawy mocy ssania – podciśnienia.
 • Komputer sterujący z interfejsem na panelu dotykowym.
 • Filtr poliestrowy, klasy M.
 • Ochrona filtra dla zmniejszenia obsługi.
 • System automatycznego czyszczenia filtra – wibracyjnie.
 • Zasilanie systemu podciśnienia: 12 V.
 • Komplet z tłumikiem i tulejami do podłączenia rurociągu.
 • Zgodny ze wszystkimi akcesoriami Sistem Air.
 • Możliwość doposażenia po instalacji w system automatycznego czyszczenia filtra – Autocleaner.


Wykresy charakterystyk

Revo Block wykresy charakterystyk


Wskazówki instalacyjne

Jednostka centralna wymaga podłączenia do zewnętrznej wyrzutni powietrza, wymusza to jej lokalizację w pomieszczeniach technicznych lub użytkowych, np. w garażu lub piwnicy, które są należycie zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi, nadmierną wilgotnością i ekstremalnymi temperaturami.

Jednostka centralna nie powinna być zamontowana blisko źródeł ciepła, takich jak piece czy grzejniki. W fazie projektowania, rekomendujemy znalezienie najlepszej lokalizacji dla jednostki centralnej pod względem przyłącza do systemu rurociągów, pozostawiając rozsądną przestrzeń dla zabudowy urządzenia, obsługi, a także wentylacji. Warunki techniczne jednostki centralnej pozwalają na jej podłączenie do rurociągu z lewej lub prawej strony. Jeśli system odkurzania będzie instalowany w budynku wielokondygnacyjnym, należy zainstalować jednostkę centralną na najniższym poziomie.


Montaż

revo block instalacjaJednostka centralna nie wymaga specjalnego kotwienia do podłoża, jednakże powierzchnia, na której zostanie posadowiona powinna być pozioma, gładka, bez pęknięć. Urządzenie nie powinno być montowane na dylatacjach.


Podłączenie rurociągu

Podłączenie do systemu rurociągu ssawnego oraz wydech powietrza mogą być wykonane z lewej lub prawej strony jednostki centralnej.

UWAGA: jeśli rurociąg wydmuchowy jest dłuższy niż 5 metrów, koniecznym jest zainstalowanie przewodu o większej średnicy (np. 80 mm), aby zmniejszyć opory przepływu wydmuchiwanego powietrza.


Łatwe opróżnianie zbiornika

Jednostka centralna Revo Block jest wyposażona w metalowy zbiornik na kurz z systemem łatwego otwierania i komfortowego wyjmowania.

revo block latwe oproznianie


Zbiornik na kołach

Dzięki wbudowanym kółkom, zbiornik na kurz może być łatwo przesuwany.

revo block zbiornik na kolkach


Złącza elektryczne

revo block zlacza elektryczne


Materiały do pobrania

DownloadpdfPobierz ulotkę przemysłowy odkurzacz centralny REVO Block5.36 MB