Santech22 290 42 56

Charakterystyka

Rekuperatory aeroRec

to nowoczesne centrale wentylacyjne, wykorzystujące do wymiany ciepła wymienniki przeciwprądowe, gwarantujące uzyskanie doskonałej wydajności cieplnej, przy zachowaniu umiarkowanych oporów przepływu powietrza.

Wysoka sprawność energetyczna.

aeroRec to rekuperatory dedykowane do użytku w domach jednorodzinnych, których mieszkańcy oczekują dużej spraw­ności energetycznej, niskiego poboru energii elektrycznej, cichej pracy oraz niezawodności charakteryzującej się długim i bezawaryjnym działaniem.

Najwyższej jakości podzespoły.

Wykorzystanie najlepszych dostępnych podzespołów, takich jak energooszczędne wentylatory, efektywne przeciwprądowe wymienniki ciepła, sztywna i starannie ocieplona obudowa, pozwoliło na stworzenie urządzenia o najwyższej jakości. Rekuperatory wyposażone są w filtry powietrza nawiewanego oraz wywiewanego, dodatkowo chronione łatwymi w czysz­czeniu filtrami wstępnymi,.

Izolacja cieplna.

Obudowy rekuperatorów aeroRec wykonane są z wysokoga­tunkowej ocynkowanej stali, skutecznie zabezpieczonej przed działaniem korozji. Urządzenia są masywne i solidne, a w celu wyeliminowania ryzyka powstawania wibracji, do wykona­nia ich podwójnej obudowy wykorzystano sztywne blachy o grubości odpowiednio 0,7 i 1 mm, dzięki czemu rekuperato­ry działają cicho i stabilnie. Ich wszystkie zewnętrzne ściany zostały ocieplone wełną mineralną o grubości 50 mm. Reku­peratory mogą być montowane na nieocieplonym poddaszu budynku mieszkalnego, dzięki czemu nie zajmują cennego miejsca.

Właściwości akustyczne.

Zastosowanie solidnej, podwójnej obudowy z wewnętrzną izolacją cieplną i akustyczną oraz najwyższej jakości wenty­latorów, których charakterystyka akustyczna została dobrana do właściwości obudowy, dało efekt w postaci urządzenia zarówno wydajnego jak i cichego.

Wyposażenie podstawowe.

Funkcje podstawowej automatyki sterującej, dostępne we wszystkich rekuperatorach aeroRec, pozwalają na zapew­nienie odpowiedniego komfortu wymiany powietrza w domu. Każdy z zastosowanych sterowników rekuperatora pozwala na integrację z okapem kuchennym, który automatycznie włą­cza centralę wentylacyjną w tryb intensywnego przewietrze­nia na czas gotowania lub na połączenia z systemem alar­mowym domu, który przełączy rekuperator w tryb niskiego poboru energii pod nieobecność domowników. Elektroniczny sterownik rekuperatora wyposażony w duży i czytelny wy­świetlacz pozawala na programowanie wydajności wentyla­cji w cyklu tygodniowym, niezależnie zachowując możliwość manualnego sterowania centralą.

Wyposażenie dodatkowe.

Dostępne opcje dodatkowe dla wszystkich rekuperatorów aeroRec zwię­kszą komfort mieszkania. Pozwalają na zintegrowanie rekuperatora z okapem kuchennym, który automatycznie włącza centrale wentylacyjną w tryb intensywnego przewietrzenia na czas gotowania lub na połączenia z systemem alarmowym domu, który przełączy rekuperator w tryb niskiego poboru energii pod nieobecność domowników.

Inteligentne sterowanie.

Elektroniczny sterownik rekuperatora wyposażony w duży i czytelny wyświetlacz pozawala na programowanie wydajności wentylacji w cyklu tygodniowym, niezależnie zachowując możliwość manualnego sterowania centralą.

Rozbudowany sterownik Comfort+

W wersji z rozbudowaną automatyką sterującą Comfort+, rekuperator automatycznie steruje ustawieniem by-passu wymiennika ciepła, a układ automatyki może niezależnie współpracować z zewnętrznymi czujnikami wilgoci, czujni-kami stężenia CO2 lub CO, których przekroczenie zaprogramo­wanych poziomów powoduje określoną reakcję zachowania centrali wentylacyjnej. Sterownik Comfort+ może sterować również przepustnicami wymiennika gruntowego, zwanego potocznie GWC.

tabela sterowniki

Zabezpieczenie przed zamarzaniem.

Wymiennik ciepła zastosowany w rekuperatorze pozwala na odzyskanie energii cieplnej z powietrza wywiewanego z domu i przekazanie jej do powietrza nawiewanego z zewnątrz. Sterownik znajdujący się wewnątrz centrali wykorzystuje czujnik do kontroli temperatury powietrza w wymienniku. Inteligentny układ mikroprocesorowy analizuje rozkład tem­peratur i w wymaganej chwili włącza grzałkę zabezpieczającą przed zamarzaniem

By-pass wymiennika ciepła.

Centrale wentylacyjne aeroRec wyposażone są standardowo w by-pass wymiennika ciepła. W zależności od wersji sterow­nika regulacja ustawienia by-passu jest realizowana automa­tycznie lub ręcznie.

Różne wersje wykonania wymienników ciepła.

Rekuperatory aeroRec we wszystkich swoich modelach wyko­rzystują wysokowydajne przeciwprądowe wymienniki ciepła. W wersji HX są to wymienniki aluminiowe, w wersji VX wymien­niki wykonane z tworzywa sztucznego. Wymienniki produko­wane są przez Recutech, uznanego europejskiego producenta.