Santech22 615 80 90

Porównanie rekuperatorów

Parametry techniczne - porównanie modeli jednostek.

OpisVX 400VX 700HX 400HX 650
Typ wymiennika krzyżowy przeciwprądowy
Wydajność [m3/h] 400 700 400 650
Spręż dyspozycyjny [Pa] 150 150 150 150
Maksymalny spręż dyspozycyjny [Pa] 1200 760 1200 760
Nagrzewnica wstępna odmrażania [kW] 0,9 0,9 0,9 0,9
Nagrzewnica wtórna komfortu cieplnego* (opcja) [kW] 1,6 1,6 1,6 1,6
Maksymalna moc wentylatora nawiewnego [W/przy obr.] 165/4100 170/2950 165/4100 170/2950
Maksymalna moc wentylatora wywiewnego [W/przy obr.] 165/4100 170/2950 165/4100 170/2950
Maksymalna sprawność cieplna [%] 80 80 84 84
Sprawność cieplna dla przepływu maksymalnego [%] 74 62 81 74
Moc odzysku ciepła [kW] 4,6 6,7 5,0 7,4
Maksymalny chwilowy pobór mocy [kW] 2,83 2,84 2,83 2,84
Maksymalny pobór mocy przy przepływie nominalnym bez pracujących nagrzewnic powietrza [kW] 0,33 0,34 0,33 0,34
Napięcie zasilania 230VAC
Zabezpieczenie nadprądowe S191 16C
Grubość izolacji [mm] 48
Masa własna [kg] 45 45 51 52
Króćce przyłączeniowe [mm] Ø200
Sterowanie automatyczne zintegrowane
Filtr powietrza** P19-301/50 klasa G4/EU5 300/230/50
Pozycja pracy pionowa

* Dogrzewanie opcjonalne
** Filtry powinny być wymieniane nie rzadziej niż co pół roku.

Obliczenia sprawności cieplnej rekuperatorów podano dla zrównoważonych strumieni powietrza w temp. odpowiednio -20/20O C i wilgotności względnej 90/35%.