Santech22 615 80 90

Zasada działania

Rekuperator

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła, jest urządzeniem odpowiedzialnym za wytwarzanie obiegu powietrza w instalacji wentylacyjnej. Idea działania rekuperatora polega na przekazywaniu energii cieplnej zużytego powietrza wydmuchiwanego z domu do świeżego nawiewanego powietrza z zewnątrz, dzięki czemu temperatura nawiewanego powietrza może zostać podniesiona nawet o 20° C.

Centrala wentylacyjna aeroRec-logo-kolor.jpg przeznaczona jest do montażu głównie w domach jednorodzinnych. Niewielka kompaktowa budowa oraz panel operatora przyjazny w użytkowaniu czynią z niej urządzenie bardzo przystępne.

dzialanie rekuperatora 3d santech visual

Centrala wentylacyjna aeroRec-logo-kolor.jpg działa w oparciu o wymiennik krzyżowy lub przeciwprądowy z obiegiem powietrza wymuszonym pracą dwóch silników EC. Panel operatora z wyświetlaczem LCD zapewnia sterowanie prędkością pracy silników, a tym samym wymianą powietrza. Umożliwia on nastawę jednego z trzech biegów (zmiana biegu wymaga zatwierdzenia) lub całkowite wyłączenie silników. Panel pokazuje również bieżącą temperaturę w miejscu jego instalacji oraz umożliwia programowanie harmonogramów prędkości pracy centrali.

aeroRec-lcd-panel.jpg

Wymiennik zastosowany w centrali pozwala na odzyskanie energii cieplnej z powietrza wywiewanego z pomieszczenia i przekazanie jej do powietrza nawiewanego z zewnątrz. Sterownik znajdujący się wewnątrz centrali zawiera dwa termostaty do kontroli temperatury powietrza zasysanego z zewnątrz i powietrza nawiewanego do pomieszczenia. Pierwszy z termostatów analizuje temperaturę w wymienniku, jest nastawiony fabrycznie w celu zapobiegania sytuacji, w której powietrze o ujemnej temperaturze, mogłoby zamrozić wymiennik ciepła. Nie należy zmieniać nastawy termostatu wewnętrznego.

Drugi termostat (dogrzewanie opcjonalne) umożliwia nastawę komfortowej dla domowników temperatury powietrza nawiewanego do pomieszczenia. Nastawa w zakresie 10-25° C możliwa jest za pomocą pokrętła znajdującego się na korpusie centrali. Ustawiona temperatura jest temperaturą progu włączenia grzałki. Należy mieć świadomość, że centrala wentylacyjna nie jest urządzeniem przeznaczonym do chłodzenia lub ogrzewania pomieszczeń. Powietrze nawiewane do pomieszczeń pochodzi z zewnątrz i jest ogrzewane w wymienniku powietrzem wywiewanym z pomieszczeń. Dodatkowe dogrzewanie ma zapewnić jedynie komfort cieplny, a nie ogrzewać pomieszczenia.