Santech22 290 42 56

Zasada działania rekuperatora

Rekuperator

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła, jest urządzeniem odpowiedzialnym za wytwarzanie obiegu powietrza w instalacji wentylacyjnej. Idea działania rekuperatora polega na przekazywaniu energii cieplnej zużytego powietrza wydmuchiwanego z domu do świeżego nawiewanego powietrza z zewnątrz, dzięki czemu temperatura nawiewanego powietrza może zostać podniesiona nawet o 20° C.

dzialanie rekuperatora 3d santech visual

Opis działania centrali wentylacyjnej

Centrala wentylacyjna aeroRec-logo-kolor.jpg działa w oparciu o wymiennik przeciwprądowy z obiegiem powietrza wymuszonym pracą dwóch silników EC. Panel operatora z wyświetlaczem LCD zapewnia sterowanie prędkością pracy silników, a tym samym wymianą powietrza. Umożliwia on nastawę jednego z trzech biegów (zmiana biegu wymaga zatwierdzenia) lub całkowite wyłączenie silników. Panel pokazuje również bieżącą temperaturę w miejscu jego instalacji oraz umożliwia programowanie harmonogramów prędkości pracy centrali.

centrala HX600panele sterujace poziom

Wymiennik zastosowany w centrali pozwala na odzyskanie energii cieplnej z powietrza wywiewanego z pomieszczenia i przekazanie jej do powietrza nawiewanego z zewnątrz. Sterownik znajdujący się wewnątrz centrali zawiera termostat do kontroli temperatury powietrza zasysanego z zewnątrz. Jest on nastawiony fabrycznie i ma na celu zapobieganie sytuacji, w której powietrze o ujemnej temperaturze nawiewane z zewnątrz, mogłoby zamrozić w wymienniku wilgoć wywiewaną z pomieszczenia. Nie należy zmieniać nastawy termostatu wewnętrznego. W sytuacji panowania na zewnątrz ekstremalnie dużych mrozów, aby obniżyć zużycie energii elektrycznej wykorzystywanej na rozmrażanie wymiennika ciepła, zaleca się zmniejszenia zadanego przepływu powietrza.

Centrala wentylacyjna wyposażona jest w By-pass wymiennika ciepła, który pozwala na nawiewanie świeżego powietrza z pominięciem procesu wymiany ciepła. Jego zastosowanie jest szczególnie zasadne w okresie letnim, przy wykorzystaniu gruntowego wymiennika ciepła, zwanego potocznie GWC. Ochłodzone w GWC powietrze nawiewane jest do domu bezpośrednio nie będąc ogrzewanym przez strumień ciepłego powietrza wydmuchiwanego z domu. Aby przestawić by-pass w pozycję otwartą należy otworzyć klapę boczną centrali i odpowiednio przestawić położenie przełącznika by-passu. (Lokalizacja przełącznika widoczna jest na rysunku poniżej)

Niewielka kompaktowa budowa oraz intuicyjny panel sterowania czynią z niej urządzenie przyjazne w użytkowaniu.

Filtry powietrza

instrukcja st6

Centrala wyposażona jest w filtry powietrza nawiewanego do pomieszczenia oraz wywiewanego na zewnątrz. Zastosowano filtry typu P19-301/50 klasa G4/EU5.

Filtry powietrza zabezpieczają wymiennik centrali przed zanieczyszczeniem i przez to zmniejszeniem sprawności energetycznej centrali. Filtr powietrza nawiewanego dodatkowo podnosi walory higieniczne dostarczanego do pomieszczeń powietrza, a tym samym zwiększa komfort przebywania w pomieszczeniach przez domowników.

Filtry powinny być wymieniane nie rzadziej niż co pół roku, na filtry o takich samych parametrach technicznych.

Układy zabezpieczające:

1. Przed zamrożeniem wymiennika (służy do tego termostat wewnętrzny).
2. Przed zamrożeniem wymiennika w przypadku awaryjnego wyłączenia grzałki wejściowej
(wyłączana jest wtedy praca silnika nawiewowego).
3. Przed przegrzaniem powietrza przez grzałki w przypadku awarii termostatu (dwustopniowy).
4. Przed pracą grzałek przy wyłączonym przepływie powietrza.

Centrala powinna być dodatkowo zabezpieczona bezpiecznikiem nadprądowym typu 16C w instalacji elektrycznej.